Đến 1 lúc như lúc này cũng muốn có 1anh ny quá đỗi

"At some point you just have to let go of what you thought should happen and live in what is happening."

Unknown (via ohlovequotes)

Có những lời nói chỉ cần nghe biết vậy thôi. Không được tin là thật

(Source: psych-facts, via ohlovequotes)

Maybe I’m a rat in a world full of toxic ingredients

(Source: iddleston, via tranng)

frwo:

onlylivingwitness:

Thanks For Sharing (2012)

While watching Begin Again, I always think of this iconic scene. I have dirty mind :(

A great movie indeed!!!

(Source: mufcaelus)

be-cutfree-and-hope:

Follow a depression blog with a little pinch of happiness.

be-cutfree-and-hope:

Follow a depression blog with a little pinch of happiness.

Nhiều lúc thấy rất xúc phạm khi nghe người khác nói cái câu: “Mày/ chị/ em mà cũng học á”. 

Tất nhiên là cũng học rồi. Học nhiều là đằng khác. Nhưng mình không học theo cái kiểu ngày ngày cắp sách tới trường ngồi nghe giảng 8 tiếng. Mình học bằng cách đọc và xem. nghe và nhìn. thế mấy người nghĩ suốt ngày chơi rồi đi làm mà người ta trả tiền cho chắc

"Many people believe every age marks something significant, that you should accomplish a certain something by a certain time. Your first kiss, losing your virginity, getting married. Learning to drive, knowing what you want to be, succeeding in your goals. But that’s not true. Let things just happen. Make sure you’re ready. Stay wise. Give yourself time to develop. There is no rush to live."

(via tranng)

(Source: the-taintedtruth, via tranng)

thật ra là mình không biết. từ lúc nào mình thấy như thế này. mấy ngày nghỉ mình chỉ có xem phim rồi đi ăn. không gặp ai cũng không chat quá nhiều với ai. mình chỉ có xem phim rồi lại nằm trên giường khóc vì phim. hôm trước bạn mình bảo mày phải nói nhiều hơn nữa, khoe nhiều hơn nữa. mày không làm gì. ai biết mày tốt đẹp mà người ta thích. thật là mệt mỏi. lúc nào cũng chỉ muốn im lặng một tí cho nó bình yên. mà thật ra xem những phim có thể khiến mình khóc được cũng tốt. khóc xong thấy nhẹ nhõm còn hơn là cứ ôm cái gì đó trong người xong lúc nào cũng thấy nặng nề. biết làm sao nhỉ. đáng nhẽ không nên có những suy nghĩ như này. nhưng thấy mình trống rỗng vô cùng. đi xem phim lại rồi lại khóc tiếp

thật ra là mình không biết. từ lúc nào mình thấy như thế này. mấy ngày nghỉ mình chỉ có xem phim rồi đi ăn. không gặp ai cũng không chat quá nhiều với ai. mình chỉ có xem phim rồi lại nằm trên giường khóc vì phim. hôm trước bạn mình bảo mày phải nói nhiều hơn nữa, khoe nhiều hơn nữa. mày không làm gì. ai biết mày tốt đẹp mà người ta thích. thật là mệt mỏi. lúc nào cũng chỉ muốn im lặng một tí cho nó bình yên. mà thật ra xem những phim có thể khiến mình khóc được cũng tốt. khóc xong thấy nhẹ nhõm còn hơn là cứ ôm cái gì đó trong người xong lúc nào cũng thấy nặng nề. biết làm sao nhỉ. đáng nhẽ không nên có những suy nghĩ như này. nhưng thấy mình trống rỗng vô cùng. đi xem phim lại rồi lại khóc tiếp

(Source: ursogae, via floatingdreamily)

Jang Hyuk… currently my crush…

(Source: kaijins)